REFERENCE

img tepelné ?erpadlo ALTNER AERO T16 
img kombovaný zásobník TUV a topné vody, vpravo topná skupina 
img detail p?ipojení tepelného ?erpadla, nabíjecí ob?hové ?erpadlo 
img pohled na sání / "anglický dvorek" / vzduchu do tepelného ?erpadla 
img celkový pohled na "anglické dvroky" sání a výfuku vzduchu 
<< reference