REFERENCE

img pohled z místa instalace tepelných čerpadel 
img tepelné čerpadlo TOSHIBA, 2 split sestavy 
 
 
 
 
 
 
<< reference