REFERENCE

img kaskáda 2 reverzibilních tepelných čerpadel vzduch-voda v technické místnosti, celkový výkon 74 kW (A2W35) 
img výfuk vzduchu z tepelných čerpadel anglickým dvorkem 
img zásobník chladící vody včetně parotěsné izolace ARMAFLEX 
 
 
 
 
<< reference