REFERENCE

img p?ipravené otvory sání a výfuku vzduchu pro tepelné ?erpadlo vzduch-voda 
img tepelné ?erpadlo vzduch-voda 12 kW po instalaci 
img pohled na protide??ové ?aluzie zakrývající otvor sání a otvor výfuku vzduchu 
img otvor výfuku vzduchu z tepelného ?erpadla  
 
 
<< reference