REFERENCE

img tepelné ?erpadlo vzduch-voda, topný výkon 27 kW - b?hem montá?e 
img T? na betonovém soklu 
img rozd?lova? / sb?ra? rozvod? podlahového vytáp?ní 
img lití anhydritové sm?si na podlahové vytáp?ní 
 
 
<< reference