REFERENCE

img tepelné ?erpadlo vzduch/voda ALTNER AERO T07C p?ed zahájením montá?e 
img pohled na tepelné ?erpadlo, nalevo zásobník TUV ( teplá u?itková voda ) 
img detail napojení flexibilního potrubí z tepelného ?erpadla na p?ívodní a zpáte?ní potrubí do zásobníku TUV 
 
 
img pohled na otvory sání a výfuku vzduchu pro tepelné ?erpadlo 
<< reference