REFERENCE

img pohled na rodinný d?m 
img tepelné ?erpadlo ALTNER AERO T07C ( vzduch/voda ) p?ed instalací 
img ALTNER AERO T07C b?hem instalace 
img otvory nasávání a výfuku vzduchu pro tepelné ?erpadlo 
img set izolovaného ost?ní pro otvor výfuku vzduchu v obvodové st?n? RD 
<< reference