REFERENCE

img V rodinných domech ve Zdibech jsou instalována tepelná ?erpadla vzduch / voda, typ ALTNER AERO T07C a nebo ALTNER AERO T07 COOL. Zaji??ují vytáp?ní RD v zimním a chlazení objekt? v letním období.  
img tepelné ?erpadlo ALTNER AERO T07C b?hem instalace 
img p?ipojovací potrubí tepelného ?erpadla je flexibilní. Na obrázku panel s p?ipravenými prostupy p?ipojovacích potrubí. 
img Detail izolovaného ost?ní a ochranné m?í?e a pohledového fasádního krytu z hliníku ( sací otvor ). 
 
 
<< reference