REFERENCE

img fasáda s otvory sání a výfuku vzduchu nad sebou 
img instalace p?edizolovaného ost?ní otvoru sání vzduchu, v?etn? ochranné m?í?e s hliníkovými lamelami 
img tepelné ?erpadlo vzduch/voda ALTNER TVV 06 COOL ( umo??uje navíc chlazení vody - klimatizování objektu v letních m?sících ) 
img pr?b?h instalace: detail napojení tepelného ?erpadla na otvor v obvodové st?n? objektu ( sací otvor ) 
 
 
<< reference